Sveriges främsta mötesplats för dig inom förpackningsbranschen!

Tidningen Packmarknaden levererar det optimala seminariet för dig som har intresse av förpackningar. Under en lunch i trevligt sällskap får du lyssna på framstående experter som ger dig insikt om hur förpackningen kan göra mer för dina affärer.

PACK@lunch modereras av Per-Stefan Gersbro, grundare och f.d. vd för näringslivsklustret Packbridge, numera fristående konsult i det egna företaget Paccedo.

Automatisering för effektiv e-handel

E-handeln utvecklas snabbt! Det ökar komplexiteten i försörjningskedjan från beställningsögonblick till ”last-mile delivery”. Beställningens hantering och leverans har stor inverkan på konsumenternas upplevelse. Den 22 november, på PACK@lunch hos Boxon, belyser en trio experter utmaningar och presenterar lösningar.

Lester Barratt, Executive Director Automation, Strategic Business and Operational Excellence EMEA, Sealed Air Corporation ger en inblick i e-handelns snabba utveckling och förklarar hur ny teknik inom mekanisering och automation interagerar med förpacknings- och logistikkrav för att tillgodose konsumenternas behov.

Garance Kropp, Sales Manager Packaging Automation Nordic, Sealed Air Corporation, visar på automatiseringens potential att effektivisera hela kedjan, från order till leverans, minimera spill och optimera förpackningsformatet.

Anders Marbe, Försäljningschef Automation projects, Boxon Group presenterar exempel på komplett automatisering av ett förpackningsflöde och hur man kan styra valet av förpackningsmetod och märkning i samma förpackningslinje, med hjälp av spårbarhet och systemintegration.

Ett par av presentationerna kommer att vara på engelska.

När: fredag den 22 november, kl 11.30 – 13.30

Var: Boxon, Vevgatan 9, Borås

Seminariet är kostnadsfritt och Boxon bjuder på lunchen.

Packmarknaden och Boxon står för arrangemanget.

Här anmäler du dig: www.packatlunch.se

   

Lester Barratt
Executive Director Automation, Strategic Business and Operational Excellence EMEA
Sealed Air Corporation
Garance Kropp
Sales Manager Packaging Automation Nordic
Sealed Air Corporation
Anders Marbe
Försäljningschef Automation projects
Boxon Group

Datum: 22 november 11:30 - 13:30

Plats: Boxon, Vevgatan 9, Borås

Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Boxon bjuder på lunchenVänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!


Varmt välkommen!


Anmälan

Standarder skapar affärsmöjligheter i en djungel av marknadskrav

 

Att växa genom att hitta nya marknader, kunder och affärsmöjligheter, ligger i de flesta organisationers intresse. Kraven för att lyckas är komplexa. Gemensamma och tydliga standarder kan hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter och reda ut oklarheter på både nationell och internationell nivå.

Din produkt bör vara innovativ, hållbar, prisvärd, individualiserad och miljömässigt hållbar. Det ställer i sin tur en mängd krav på producenter av förpackningar, där marknadens önskningar och behov inte sällan krockar med producenternas och återvinnarens verklighet och förmåga. Därutöver tillkommer utmaningen med olika länders specifika regelverk, som ofta utgör ett handelshinder.

På PACK@lunch den 29 november kommer Camilla Åberg, Chef för internationella relationer och bevakning, SIS att belysa hur standardiseringssystemet är uppbyggt och lyfta nyttan med standarder och standardisering, på europeisk och global nivå, för att öka handel och stärka konkurrenskraft.

Mikael Peterson, Technical Service Director Sack&Bag, från Billerud Korsnäs berättar om behovet, nyttan och arbetet med att revidera standarder för papperspåsar, standards som idag är tydligt eftersatta.

Karin Grönskog, Packaging Developer, Axfood berättar tillsammans med Jon Nilsson Djerf, Rådgivare, Avfall Sverige om problemet kring komposterbart material. Ett samlat grepp hos SIS har lett till att en arbetsgrupp nu ser över en revidering av en standard, med målet att på sikt skapa tydligare märkning om hur man ska gå tillväga med förpackningsavfallet.

När: fredag den 29 november, kl 11.30 – 13.30. Start med lunch.

Var: SIS, Solnavägen 1E/Torsplan, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt och SIS bjuder på lunchen.

Packmarknaden och SIS står för arrangemanget.

Här anmäler du dig

Camilla Åberg
Chef för internationella relationer och bevakning
SIS
Karin Grönskog
Packaging Developer
Axfood
Jon Nilsson Djerf
Rådgivare
Avfall Sverige
Mikael Peterson
Technical Service Director Sack@Bag
BillerudKorsnäs

Datum: 29 november 11:30 - 13:30

Plats: SIS, Solnavägen 1E/Torsplan, Stockholm

Pris: Seminariet är kostnadsfritt och SIS bjuder på lunchenVänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!


Varmt välkommen!


Anmälan

Kommande PACK@lunch

Svenska Retursystem

Datum: 17 januari 11:30 - 13:30

Plats: Urban Deli, Sveavägen 44, Stockholm

Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Svenska Retursystem bjuder på lunchen


Anmälan

Visutech Digital

Datum: 28 februari 11:30 - 13:30

Plats: Lunnagårdsgatan 3, 431 90 Mölndal, Sverige

Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Visutech Digital bjuder på lunchen


Anmälan

FTI

Datum: 27 mars 11:30 - 13:30

Plats: Kapitel 8, Klara Strand

Pris: Seminariet är kostnadsfritt och FTI bjuder på lunchen


Anmälan