Sveriges ambulerande seminarieserie

 – snabbt, lättsmält och matnyttigt!

Pack@lunch – Sveriges främsta mötesplats för dig inom förpackningsbranschen!
Tidningen Packmarknaden levererar under 2016 en ambulerande seminarieserie för att på ett lättsmält sätt öka kunskapen om förpackningar hos inköpare i hela landet.

Pack@lunch modereras av Per-Stefan Gersbro, grundare och f.d. vd för näringslivsklustret Packbridge, numera fristående konsult i det egna företaget Paccedo.

Per Stefan
Pack@lunch karta

Kommande Pack@lunch

Hur hållbar är förpackningen?

Många konsumenter anser att förpackningar huvudsakligen är skräp. Samtidigt är förpackningens viktigaste uppgift alltid att skydda innehållet. Av maten som produceras förstörs eller slängs över 40 %. I Sverige slänger vi årligen cirka 1 miljon ton och det är vi konsumenter som står för den största delen. Vilken roll spelar förpackningen? Kan förpackningen göra mer, för att skydda produkten och tillvarata resurser, parallellt med att vara attraktiv och funktionell i alla led. Det här är frågetecken vi gärna vill räta ut under denna Pack@lunch.

Erik Lindroth

Erik Lindroth
Environment Director, Tetra Pak

Helen Williams

Helén Williams
Universitetslektor, Karlstads universitet

Daniel Badman

Daniel Badman
Director Sustainability and  Public Affairs, BillerudKorsnäs

När: 30 september, 11:30 – 13:30
Var: SP Food & Bioscience, Frans Perssons väg 6, Göteborg
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och BillerudKorsnäs bjuder på lunchen

På grund av ett renoveringsarbete på Chalmers har vi inte längre tillgång till Ekocentrum. Dagen kommer istället att arrangeras på SP Food & Bioscience. Detta innebär dock att vi har glädjen att öppna upp för fler deltagare.

BILLERUDKORSNAS

Hur kan förpackningen vinna konsumentens hjärta?

Känslan när man håller i en produkt är den starkaste och mest fysiska bäraren av en varas identitet. Det handlar om förpackningsdesign, val av material, formspråk och dekor, men också produktens budskap. Dagens fokus ligger på förpackningens möjligheter att kommunicera de värden en varumärkesägare vill förmedla.

Att vinna konsumentens kärlek är det ultimata målet – temat som ska behandlas är således hur ska vi göra för att nå fram?

Jon Haag

Jon Haag
Director Consumer Insights, BillerudKorsnäs

Peter Hakestam

Peter Hakestam
Graphic Designer, Zenit Design Group

Peter Neumeister

Peter Neumeister
Managing/Creative Director, Neumeister

När: 11 november, 11:30 – 13:30
Var: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och BillerudKorsnäs bjuder på lunchen

Pack@lunch är populärt! Så populärt att platserna snabbt tar slut. Vi kan därför vara tvungna att begränsa antalet deltagare per företag.

BILLERUDKORSNAS

Arrangör

Packmarknaden