Sveriges främsta mötesplats för dig inom förpackningsbranschen!

Tidningen Packmarknaden levererar det optimala seminariet för dig som har intresse av förpackningar. Under en lunch i trevligt sällskap får du lyssna på framstående experter som ger dig insikt om hur förpackningen kan göra mer för dina affärer.

PACK@lunch modereras av Per-Stefan Gersbro, grundare och f.d. vd för näringslivsklustret Packbridge, numera fristående konsult i det egna företaget Paccedo.

Återvinning – så här tänker branschaktörerna om de nya utmaningarna

Nya krav är på väg inom avfall och återvinning. Hur kommer förpackningsbranschen att hantera dessa? Vilka utmaningar väntar för branschens aktörer och vilka möjligheter finns det att påverka? Vi får ta del av Tetra Pak:s miljödirektör Erik Lindroths tankar om hållbara material och hur Tetra Pak arbetar för att själva driva på miljöarbetet och påverka hur standarder ska vara utformade. Lena Lundberg, Ansvarig för plastråvaror, IKEM berättar om hur återvinning av material skapar nya möjligheter för förpackningsbranschen. Vi kommer också att få höra Anders Linde, under många år ordförande för den internationella kommittén Packaging and the Environment, där internationella aktörer hjälps åt för att ta fram standarder som visar på hur du går tillväga i olika typer av återvinningsprocesser.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erik Lindroth
Miljödirektör
Tetra Pak Nordics

Lena-Lundberg

Lena Lundberg
Ansvarig för plastråvaror
IKEM

anders_linde_2

Anders Linde
Ordf
ISO:s Tekniska Kommitté 122/SC4

När: Fredag den 27 April, kl 11.30 – 13.30
Var: SIS, Solnavägen 1 E/Torsplan, Stockholm
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och SIS bjuder på lunchen.

Vänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!

Varmt välkommen!

Länge leve förpackningen – hur förvandlar vi avfall till resurs?

Laminerade förpackningsmaterial av kartong, papper och plast, kan skapa osäkerhet kring hur förpackningarna ska återvinnas. Samtidigt är ofta kombinationen optimal, funktionellt och kostnadsmässigt. Louise Wohrne, BillerudKorsnäs redogör för en färsk kartläggning om hur lagstiftning och regler kring återvinning av material skiljer sig åt i ett antal europeiska länder. När anses en förpackning vara av monomaterial och när gör den inte det? Hur behandlas ”samma” förpackning i olika länder med avseende på avgifter med mera? Anette Löhnn, FTI redogör för hur Förpacknings- och Tidningsinsamlingen arbetar för att nå och helst överträffa de höjda återvinningsmål, som fastslagits av regeringen. Med sig har hon FTI:s senaste guide kring papperslaminat. Åsa Josell, Atria delar med sig om Atrias resa från plast till papperslaminat, varför, nyttan och vad utvecklingen betytt för Atria.

AnetteLöhnn2

Anette Löhnn
FTI

louise_wohrne

Louise Wohrne
BillerudKorsnäs

asa_josell3

Åsa Josell
Atria

När: 18 maj, 2018
Var: Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Billerud Korsnäs bjuder på lunchen.

Vänta inte för länge med att anmäla dig, PACK@lunch är populärt och antalet platser begränsat!

Varmt välkommen!

Tidigare PACK@lunch

Kommande PACK@lunch

PACK@lunch i Stockholm

När: 1 juni, 2018
Var: Lundqvist & Lindqvist, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och FTI bjuder på lunchen.

logo-fto-200x100

PACK@lunch i Stockholm

När: 31 augusti, 2018
Var: Urban Deli, Sveavägen 44, Sthlm
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och ITO Pall-Pack  bjuder på lunchen.

logo-itopallpack

PACK@lunch i Stockholm

När: 14 september, 2018
Var: Urban Deli, Sveavägen 44, Sthlm
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Easyfairs/Empack bjuder på lunchen.

logo-empack

PACK@lunch i Göteborg

När: 28 september, 2018
Var: RISE, Frans Perssons väg 6, Göteborg
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och ITO Pall-Pack bjuder på lunchen.

logo-itopallpack

PACK@lunch i Göteborg

När: 23 oktober, 2018
Var: Scanpack, Göteborg
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Iggesund bjuder på lunchen.

iggesund

PACK@lunch i Malmö

När: 16 november, 2018
Var: Malmö
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Designkontoret Silver bjuder på lunchen.

logo-silver

PACK@lunch i Stockholm

När: 30 november, 2018
Var: A house, Ötermalsmgatan 26A, Stockholm
Pris: Seminariet är kostnadsfritt och Billerudkorsnäs bjuder på lunchen.

logo-billerudkorsnas