PACK@lunch 20 oktober

PACK@lunch - med Billerud

Billerud – för en hållbar morgondag

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi tror att förpackningar kan förbättras på alla sätt och att vi kan skapa en bättre morgondag genom att agera idag. Därför tar vi proaktiv ledning i omställningen till ett cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimateffektiva. Vårt mål är att ersätta förpackningar av fossilbaserad råvara på ett hållbart sätt, utan att kompromissa med produktprestanda. Det vill vi visa exempel på den 20 oktober på PACK@lunch.

Talare:

• Pappersbärkassen, som kan återanvändas gång på gång på gång – och ersätter PP woven, Veronica Fylkner, Business Development, Billerud
• Papper älskar papper – omslag till toalettpappersrullar som ersätter fossilbaserad plast, Björn Larsson, Business Development, Billerud                     
• Är skogsbaserad råvara ett hållbart alternativ? Patrik Bosander, Verksamhetschef, FSC Sverige
PACK@lunch 4 oktober

PACK@lunch - med Stora Enso

Hållbarhet är kärnan i det vi gör

Hållbarhet är en avgörande del av Stora Ensos affärsstrategi – det är kärnan i det vi gör. Med våra fiberbaserade produkter stödjer vi våra kunder i omställningen och för att möta efterfrågan på förnybara och miljövänliga produkter. Tillsammans skapar vi bättre lösningar, för människorna och för planeten. Under PACK@lunch den 4 oktober får du möjlighet att lyssna till hur vi arbetar konkret, inom Stora Enso och tillsammans med våra kunder.

Talare:

 • Kundcase: Svenska Krämfabrikens The Green Pledge: 12 konkreta hållbarhetsområden att jobba med idag, Johan Mattsson, Group CEO, Svenska Krämfabriken
 • Hur kan LCA-analyser användas för att utveckla och marknadsföra nya produkter, Malin Johansson, Sustainability Manager, Climate and LCA, Stora Enso
 • Ta kontroll över förpackningsprocessen – varför och när du ska investera i förpackningsautomation, Daniel Örengård, Head of Packaging Automation, Stora Enso


PACK@lunch 9 december

PACK@lunch - med SIS

Se hela sändningen här

Korken kvar – nytt EU-krav för dryckesförpackningar

Fler än 6,5 miljarder plastkorkar öppnas runt om i världen, varje dag, men endast en tiondel av dem återvinns. Från juli 2024 införs nytt krav. Då kommer endast produkter med fastsittande lock att tillåtas på marknaden. Det gäller dryckesbehållare upp till 3 liter och innebär att locket ska sitta på under behållarens hela livslängd. Syftet är att minska risken för nedskräpning och att öka återvinningen av plast i förpackningar.

Nyligen publicerades en europeisk standard för testmetoder och krav för att säkerställa att korkar och lock av plast förblir fästa vid dryckesbehållaren. SiS, Svenska Institutet för Standarder, har representerat svenska intressenter i standardiseringsarbetet.

I syfte att uppmärksamma industrin om standardens omfattning och presentera olika perspektiv på omställningen, anordnade SiS tillsammans med Packmarkaden den 9 december ett PACK@lunch seminarium. Följande frågor var i fokus:

 • hur implementeras kravet i svensk lagstiftning,
 • hur påverkar kravet industri och produktion,
 • hur kommuniceras de nya lösningarna till konsument och
 • hur påverkas återvinningsbranschen av dessa

I samtal och paneldiskussion deltog:

 • Bledar Beqiri, Projektledare, SiS
 • Magnus Willén, Packaging Development Manager, Spendrups Bryggeri AB
 • Lisa Wahlström, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coca Cola Europacific Partners Sverige AB
 • Sara Bergendorff, Materials and Product Quality Manager, Returpack AB
 • Per-Stefan Gersbro, Moderator


Länkar med vidare information kring sådant som lyftes i samtalen:


SS-EN 17665:2022 om Förpackningar - Testmetoder och krav för att visa att korkar och lock av plast förblir fästa vid dryckesbehållaren

https://www.sis.se/produkter/forpackningar-och-distribution/flaskor-trag/SS-EN-176652022/

Naturvårdsverkets webbsidor om regler gällande engångsplastprodukter. Texterna där uppdateras löpande så fort vi har något mer att vägleda om, så det kan vara en god idé för aktörerna att hålla koll på dem, såsom:

Information om vad som gäller för de nya producentansvaren finns här:

Information om producentansvaret för förpackningar finns här:

Producenter av vissa engångsplastprodukter ska från och med år 2023 betala nedskräpningsavgifter. Information om det finns här:

EU Commission guidance on the application of Single-Use Plastic rules:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0607(03)PACK@lunch 28 oktober

PACK@lunch - with Ranpak

Rewatch the webinar with Ranpak

Solve E-commerce Packaging and Labour Challenges with Smart Automation

E-COMMERCE is developing fast. This is also true for consumer expectations. Delivering damage-free goods is no longer enough. Consumers expect frustration-free packaging - that is convenient to handle, open and recycle. They will also notice packaging that is too large - for the product they ordered. While the business - will pay for the extra shipping space.

The packaging proces has a major impact on the environment, the material cost and on the consumer experience. Putting best practices into place requires a strategic approach. Not only are labour costs high. It is also getting harder to get hold of the right workforce. Other challenges come from fitting packaging with the goods being protected

Fortunately, there are solutions to all this. Smart automation!

PACK@lunch with Ranpak in Malmö at Elite Hotel Savoy focused on how implementation of automation could be done and how you can save material, reduce freight rates and mitigate environmental impact with the right solutions

Present on stage:

 • Ruud van den Heiligenberg, Senior Sales Manager Europe, Ranpak Automation
 • Sven Reichrath, Business Director Europe, Ranpak Automation
 • Helena Jare, Business Developer Logistics, Meds Apotek
 • Per-Stefan Gersbro, Moderator


PACK@lunch 6 oktober

PACK@lunch - med Graphic Packaging

How should packaging be designed to meet new requirements

When it comes to consumer perception, cardboard and paperbased packaging is the best choice. In most cases. However, this is not always the case when you look at it from a holistic perspective, considering all aspects in the value cycle.

Brand owners are looking for packaging solutions that create consumer trust in parallel with minimal environmental impact and that works, functionally, all through the supply chain.

So how should these packages be designed, that satisfies consumers, all demands in the value chain - while at the same time contributes to circularity?

How does Graphic Packaging, a major European packaging supplier, work with design for circularity, without sacrificing other important properties?

What are the difficulties when choosing a cardboard or paper option? Is it always better than plastic?

This PACK@lunch gave answers to these questions and much more, in presentations and panel discussion with our guests on stage:     

Ralf Mack, Dir New Bus Dev, EU Consumer Products, Graphic Packaging International; Ingrid Lidbäck, Marketing Director, Graphic Packaging International and Anja Sandberg, Packaging Development Consultant, Paccon. Per-Stefan Gersbro moderated the session.